درمان ریزش مو با روش پی آر پی

درمان ریزش مو با روش پی آر پی کاشت ابرو ، کاشت مو فرآیند بازسازی دربدن و تولید بافت های جدید بسیار نقش مهم و به سزایی دارند، پلاکت ها نقش به سزایی در بهبود بافت های بدن وبازسازی و تحریک عامل رشد دربدن می باشد که به عنوان دارو و ماده درمانی جوان سازی اطلاعت بیشتر دربارهدرمان ریزش مو با روش پی آر پی[…]

تصورات نادرست بعد از کاشت مو

تصورات نادرست بعد از کاشت مو تمامی کسانی که م یخواهند اقدام به کاشت مو کنند باید اطلاعات لازم را کاشت مو داشته باشند و مرکز خوب و پزکش خوبی را برای این امر برگزینند. نکته هایی که باید در رابطه با کاشت مو  بدانید -در کاشت مو یک گرافت را در درون شکاف بسیار اطلاعت بیشتر دربارهتصورات نادرست بعد از کاشت مو[…]