دیس پارونی یا نزدیکی دردناک

دیس پارونی یا نزدیکی دردناک دیس پارونی  احساس درد در تناسلی  است که ممکن است  قبل، حین یا بعد از نزدیکی بروز نماید.بسیاری از مشکلات زناشویی و استرس های زنانه ناشی از درد های دائم نزدیکی در زنان است و البته این بیماری باعث می شود تا فرد تمایلی برای رابطه جنسی نداشته باشد و اطلاعت بیشتر دربارهدیس پارونی یا نزدیکی دردناک[…]