قطع ناگهانی قاعدگی

آمنوره ثانویه یا قطع ناگهانی قاعدگی چیست؟ آمنوره عنوانی برای قطع شدن ناگهانی قاعدگی است ،زنانی که قاعدگی منظمی دارند و به یک باره این مشکل برای آنها پیش می آید باید این بیماری را مورد توجه قرار دهند. دکتر هدیه ثقفی متخصص زنان و زایمان قزوین با اشاره به اهمیت این موضوع دلایل قطع ناگهانی اطلاعت بیشتر دربارهقطع ناگهانی قاعدگی[…]