عفونت گردن رحم

عفونت گردن رحم  رحم و گردن رجم ممکن است بر اثر عواملی مانند فعالیت های جنسی دچار عفونت شود . همچنین بیماری هایی مانند کلامیدیا یا سوزاک ممکن است باعث بروز عفونت های رحمی گردند. بیماری های عفونتی می توانند عفونت را به لوله های فالوپ و دیواره رحم انتقال دهند. این دسته از بیماری اطلاعت بیشتر دربارهعفونت گردن رحم[…]