سونوگرافی چیست

سونوگرافی چیست کاربرد سونوگرافی چیست ؟ بهترین زمان برای انجام سونوگرافی واژینال چه زمانی است ؟ سونوگرافی چیست سونوگرافی حساسیت سنجش β-hCG امکان تشخیص بارداری را قبل از قابل رویت شدن در سونوگرافی فراهم می سازد . سونوگرافی واژینال در ارزیابی ساختار های داخل لگنی ، بر سونوگرافی ابدومینال ارجحیت دارد و با آن می توان بارداری اطلاعت بیشتر دربارهسونوگرافی چیست[…]

سونوگرافی سه بعدی

سونوگرافی سه بعدی سونوگرافی سه بعدی، یک سونوگرافی تقریبا پیشرفته ای است، که امکان مشاهده و رویت کامل تمام اعضای داخلی بدن از جمله رحم، تخمدان ها و مثانه و… را فراهم می سازد. لذا در سونوگرافی سه بعدی پزشک متخصص می تواند تمام بیماری ها و اختلالات موجود را بررسی نماید. سونوگرافی سه بعدی اطلاعت بیشتر دربارهسونوگرافی سه بعدی[…]

سونوگرافی بارداری

سونوگرافی بارداری سونوگرافی خوب | سونوگرافی پس از اثبات شدن بارداری  با انجام آزمایش خون ،اولین سونوگرافی ،برای تشخیص وجود حاملگی در رحم انجام می شود ،گاهی در مواردی حاملگی خارج از رحم دیده می شود . در مادرانی که بنا به تشخیص پزشک مشکوک به سقط می باشند و یا گاهی لکه بینی دارند اطلاعت بیشتر دربارهسونوگرافی بارداری[…]