رژیم غذایی در دوران بارداری

تغذیه در بارداری یکی از مسائل مهمی که باید در دوران بارداری مورد توجه قرار گیرد رژیم غذایی است. تغذیه در بارداری بسیار مهم است و باید به آن توجه شود. دلیل اهمیت این موضوع تغذیه ی جنین از طریق جفت مادر است. هر چند که بهتر است مادر پیش از اینکه اقدام به بارداری اطلاعت بیشتر دربارهرژیم غذایی در دوران بارداری[…]