مسمومیت بارداری

مسمومیت بارداری و علائم آن مسمومیت بارداری در صورتیکه دیر و در مراحل پیشرفته تشخیص داده شود، ممکن است جان مادر و فرزند را به مخاطره بیاندازد. توجه داشته باشید که در صورتیکه ان بیماری جدی گرفته نشود و علائم آن به صورت مشهودی در مادر دیده شود خطر آن منجر به خارج کردن جنین اطلاعت بیشتر دربارهمسمومیت بارداری[…]