درمان بی اختیاری ادرار

بهترین متخصص ارولوژی در تهران – درمان واریکوسل  درمان بی اختیاری ادرار ادرار در واقع مواد سمی و اضافه بدن می باشد که به وسیله کلیه به مثانه منتقل می شود. زمانی که این مواد مثانه را پرکنند فرد احساس دفع ادرار پیدا می کند. زمانی که مثانه به طور ناقض تخلیه شود فرد احساس اطلاعت بیشتر دربارهدرمان بی اختیاری ادرار[…]

واریکوسل

واریکوسل چیست؟ نوعی از پیچ خوردگی و گره خوردگی که به صورت غیرعادی در سیاهرگهای فوقانی بیضه دیده می شود که باعث نوعی از واریس در کیسه بیضه می شود که به آن بیماری واریکوسل می گویند. علل ایجاد واریکوسل ساختار بیضه به گونه ای است که دارای سیاهرگهایی است که دریچه هایی آن را اطلاعت بیشتر دربارهواریکوسل[…]

چرا مردان به واریکوسل مبتلا می شوند ؟

چرا مردان به واریکوسل مبتلا می شوند ؟ واریکوسل زمانی که پیچ خوردگی غیر طبیعی در وریدهای بالای بیضه رخ می دهد شخص به بیماری واریکوسل مبتلا می شود . معمولا واریکوسل در سنین بالایی 18 سال بروز می کند وبسیار نادر است که در سنین زیر 10 سال بروز کند . بیماری واریکوسل را اطلاعت بیشتر دربارهچرا مردان به واریکوسل مبتلا می شوند ؟[…]