جراحی کوچک کردن چانه

جراحی کوچک کردن چانه ( منتوپلاستی ) منتوپلاستی به منظور کوچک کردن چانه های بزرگ صورت می گیرد برخی از افراد چانه های بسیار بزرگی دارند که این امر موجب کاهش زیبایی و اعتماد بنفس آن ها گردیده است که با جراحی منتوپلاستی می توان این مشکل را برطرف نمود. این جراحی از طریق ایجاد اطلاعت بیشتر دربارهجراحی کوچک کردن چانه[…]

هزینه جراحی پروتز باسن

هزینه جراحی پروتز باسن پروتز باسن برای کسانی انجام می گیرد که اندام آنها به صورت طبیعی باسنی غیرببرجسته دارند و یا اینکه در اثر اسیب های وارد شده باسن آنها لطمه وارد شدده است. پروتز باسن به مانند پروتز سینه نیز بین خانم ها محبوبیت فراوانی دارد ممکن است بحث هزینه ها در این اطلاعت بیشتر دربارههزینه جراحی پروتز باسن[…]

جراحی بینی ترمیمی

کدام بینی نیاز به ترمیم دارد جراح بینی ، جراحی بینی ، جراحی بینی ترمیمی جراح بینی در برخی مواقع با توجه به خواسته بیمار جراحی بینی ترمیمی را انجام می دهد و با اینکار نواقصی را که در جراحی بینی قبلی رفع نشده است، برطرف خواهد کرد. باید قبل از اینکه تصمیمی برای انجام اطلاعت بیشتر دربارهجراحی بینی ترمیمی[…]