بررسی علل نازایی

بررسی علل نازایی اغلب خانم ها بدون هیچ مشکلی باردار می شوند و زایمان طبیعی و یا سزارین موفقی را پشت سر می گذارند اما برخی دیگر بنا بر دلایلی دچار نازایی می شوند و نمی توانند باردار شوند. این افراد اغلب به دنبال راهی برای باردار شدن هستند. زمانی که زوج در طی یکسال اطلاعت بیشتر دربارهبررسی علل نازایی[…]