تست پروژسترون

تست پروژسترون در آزمایشگاه برای انجام تست پروژسترون لازم است که اقداماتی صحیح قبل از آن انجام بگیرد. این تست  بیشتر برای تشخیص و درمان اختلالات چرخه های پریود در خانم ها و یا مشکلات و ناراحتی  جنسی در خانم ها و آقایان کاربرد دارد. هورمون پروژسترون هورمون پروژسترون از جمله هورمون هایی است که اطلاعت بیشتر دربارهتست پروژسترون[…]