چرا مردان به واریکوسل مبتلا می شوند ؟

چرا مردان به واریکوسل مبتلا می شوند ؟ واریکوسل زمانی که پیچ خوردگی غیر طبیعی در وریدهای بالای بیضه رخ می دهد شخص به بیماری واریکوسل مبتلا می شود . معمولا واریکوسل در سنین بالایی 18 سال بروز می کند وبسیار نادر است که در سنین زیر 10 سال بروز کند . بیماری واریکوسل را اطلاعت بیشتر دربارهچرا مردان به واریکوسل مبتلا می شوند ؟[…]

هزینه جراحی پروتز باسن

هزینه جراحی پروتز باسن پروتز باسن برای کسانی انجام می گیرد که اندام آنها به صورت طبیعی باسنی غیرببرجسته دارند و یا اینکه در اثر اسیب های وارد شده باسن آنها لطمه وارد شدده است. پروتز باسن به مانند پروتز سینه نیز بین خانم ها محبوبیت فراوانی دارد ممکن است بحث هزینه ها در این اطلاعت بیشتر دربارههزینه جراحی پروتز باسن[…]

اگزمای دست

اگزمای دست اگزمای دست یکی از شایع ترین مسائلی است که متخصص پوست با آن مواجه می شود . درماتیت دست موجب ناراحتی و آشفتگی می شود و به علت محل قرار گیری آن، بطور قابل توجهی در فعالیت های طبیعی روزانه خلل ایجاد می کند . درماتیت دست در مشاغل صنعتی شایع است و اطلاعت بیشتر دربارهاگزمای دست[…]

آزمایش انگل

آزمایش انگل آزمایشگاه در ساری ، آزمایشگاه پزشکی آزمایش انگل با کمک نمونه برداری از مدفوع انجام می شود . نمونه برداری باید به نحوی انجام پذیرد که امکان تشخیص و جداسازی هر انگلی وجود داشته باشد. تشخیص عفونتهای انگلی به امتحان میکروسکوپی مدفوع، ادرار، خون، خلط، بافت و در مواردی بررسی ماکروسکوپی نمونه استوار اطلاعت بیشتر دربارهآزمایش انگل[…]